Powitania i pożegnania

Doczekaliśmy się kolejnej klaczki, EL MEDISA urodziła śliczną córkę po ogierze Medalion. Potomstwa po ogierze Medalion oczekuje jeszcze klacz H PEPA H, będzie to ostatnie wyźrebienie w naszej stadninie w tym sezonie.

Do nowych właścicieli odjechała klacz PERKILA, wraz ze swoim synem, po ogierze Atius O.