Źrebięta w Regina Arabians

W naszej stajni powitaliśmy na świecie troje nowych mieszkańców. Na świat przyszły trzy źrebięta po ogierze ATIUS O; klacz Perkilla urodziła ogierka, a klacze Emanza i Elarosa zostały matkami mocnych i dużych klaczek. W ciągu najbliższych dni oczekujemy oźrebienia klaczy H Allure H, która spodziewa się potomstwa po ogierze RFI FARID.